5 tips voor een constante waterdruk op uw agrarisch bedrijf

5 tips voor een constante waterdruk

5 tips voor een constante waterdruk op uw agrarisch bedrijf

Een veel voorkomend probleem in de stal is dat de waterdruk, tijdens piekmomenten, te laag is. Voldoende druk in de leiding zorgt ervoor dat u genoeg water beschikbaar heeft voor al uw bedrijfsactiviteiten. Dus hoe zorgt u ervoor dat de druk in de leidingen optimaal blijft?

1. Bereken de piekbehoefte
Bij de aanleg van het drinkwatersysteem moet u eerst bereken wat de piekbehoefte is. Houdt dus rekening met bijvoorbeeld het reinigen van de melkinstallatie, schoonspuiten van de afdelingen, uw koelsysteem etc. Dat telt u op bij het waterverbruik van uw dieren.

2. Bereken de benodigde druk en de minimale opbrengst
Op basis van de piekbehoefte berekent u de diameter van de waterleiding, de benodigde waterdruk en de minimale opbrengst van de buffer- / breektank. Dan weet u zeker dat er altijd voldoende drinkwater beschikbaar is. Ook op plaatsen die zich het verst van de bron af liggen.

3. Plaats een buffertank
Als u op bepaalde momenten van de dag (te) weinig druk heeft, kunt u ook kiezen voor voorraadvorming. Door gebruik te maken van een buffervat / breektank heeft u altijd een hoeveelheid water op voorraad. Tijdens piekmomenten kan deze voorraad gebruikt worden, zodat u op dat moment voldoende water heeft. Op rustige momenten ( bijv. ’s-nachts) kan het buffervat zich weer vullen. Een bijkomend voordeel is dat de buffertank tevens kan dienen als breektank (atmosferische onderbreking / terugstroom beveiliging). Zo voldoet u meteen aan de huidige richtlijnen bij aanvoer water vanaf het waterleidingnet.

4. Rust de buffertank uit met een frequentie gestuurde pompset
Met een frequentie gestuurde pomp zet u de inkomende waterdruk om in een constant gewenste waterdruk en watercapaciteit. Hierdoor heeft u geen last meer van drukschommelingen tijdens piekmomenten en heeft u altijd voldoende drinkwater voor uw dieren beschikbaar. Daarnaast is het ook belangrijk om voldoende stroming in het water te houden om luchtinslag en de vorming van biofilm te voorkomen.

5. Zorg voor kwalitatief goed drinkwater
Naast de juiste waterdruk, bepaald ook de kwaliteit van het drinkwater de doorstroming. Bij vervuild drinkwater kunnen neergeslagen ijzer- of mangaandeeltjes en bacteriën zich ophopen in de leidingen wat de doorstroming van het water belemmert. Vervuild water heeft ook andere nadelige gevolgen, zoals slijtage aan uw apparatuur. Maar nog belangrijker, schoon water is de basis voor gezonde dieren. Met smakelijk en kwalitatief goed drinkwater zijn uw dieren gezonder en beter vruchtbaar.

5 tips voor een constante waterdruk op uw agrarisch bedrijf
Schuiven naar boven