Breektanks en pompsets

6 goede redenen voor het plaatsen van een buffertank

6 GOEDE REDENEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BUFFERTANK  1. Watervoorraad tijdens piekmomenten en calamiteiten Een standaard watermeter in het leidingnet kan 1,5 M³ tot 2,5 m³ per uur doorlaten. Dit is niet voldoende tijdens piekafnames bij de huidige bedrijfsgroottes. Grotere watermeters hebben als nadeel dat men aanzienlijk meer vastrecht betaald. Een ontijzeringsinstallatie kan piekafnames niet […]

5 tips voor een constante waterdruk op uw agrarisch bedrijf

5 tips voor een constante waterdruk op uw agrarisch bedrijf Een veel voorkomend probleem in de stal is dat de waterdruk, tijdens piekmomenten, te laag is. Voldoende druk in de leiding zorgt ervoor dat u genoeg water beschikbaar heeft voor al uw bedrijfsactiviteiten. Dus hoe zorgt u ervoor dat de druk in de leidingen optimaal […]

GiWell breektanks en pompsets. Dit moet u weten.

Waarom een breektank? In een groot aantal processen binnen het bedrijf wordt gebruik gemaakt van leidingwater. Veel van deze processen vallen in gevarenklasse 5*. Om de kwaliteit van drinkwater te waarborgen is het wettelijk verplicht een breektank te installeren. Op deze manier wordt voorkomen dat vervuild (proces-) water terug kan stromen in ons waterleidingnet. *Gevarenklasse 5: Vloeibare […]

Schuiven naar boven