Plas Dras op Buiteneind Diary in Nieuwland

Plas Dras op Buiteneind Diary in Nieuwland

Plas Dras op Buiteneind Diary in Nieuwland

Familie Scherpenzeel melkt dagelijks zo’n 250 koeien. Deze worden gemolken in de carrousel in hun ligboxenstal uit 2007. De familie melkt 3.000.000 liter melk per jaar en heeft 130 hectare grond in gebruik. De vader van Herman en Anton Scherpenzeel is in de jaren 60 begonnen als boer. Door de jaren heen is hun bedrijf steeds doorgegroeid en uitgebreid en nam de familie steeds de kansen die hun geboden werden.

Één van de eerste Plas Dras systemen
Al vanaf het begin, zo’n 15 jaar geleden, is familie Scherpenzeel actief met Plas Dras op het bedrijf. Ze waren één van de eerste die met een Plas Dras systeem gingen werken. De eerste jaren werd er elke keer met de pomp achter de tractor, water op het perceel gepompt, om te zorgen dat er altijd water op het perceel aanwezig was. “Dit was erg arbeidsintensief en op deze manier werden ook de weidevogels tussendoor verstoord”, geeft Herman aan.


Plas Dras op zonne-energie

Toen het collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in samenwerking met Suevia dealer Arie de Leeuw hun Solar Plas Dras systemen aan ging bieden was de familie heel enthousiast. “We hebben dan ook meteen met de eerste ronde meegedaan. Ondertussen zijn we al weer 6 jaar zeer tevreden over het Suevia Plas Dras systeem op
zonne-energie”, gaat Scherpenzeel verder. Door middel van Solar watertechniek en de stille pomp wordt het water op het perceel op peil gehouden en is het waterpeil veel constanter. “Dit geeft veel meer rust in het perceel”, zegt Herman.
“We hebben dan ook meteen met de eerste ronde meegedaan. Ondertussen zijn we al weer 6 jaar zeer tevreden over het Suevia Plas Dras systeem op zonne-energie”
Herman Scherpenzeel
Buiteneind Dairy
Natuurinclusieve landbouw
Toen zo’n 15 jaar geleden de subsidies werden afgebouwd en er meer geld naar de natuurinclusieve landbouw ging is de familie zich gaan verdiepen in Plas Dras. Hun koeien staan het jaarrond op stal en ook vanuit maatschappelijk oogpunt werkt de familie graag mee aan agrarisch natuurbeheer. “We lopen graag voorop en hebben er destijds voor gekozen om mee te doen met natuurinclusieve landbouw. Zodat we, wanneer dit in de toekomst meer werd, alvast ervaring opgedaan hadden”, vertelt Scherpenzeel. Naast Plas Dras doet de familie aan slootkantenbeheer en werkt op diverse percelen met een uitgestelde maaidatum. “Voor we gaan maaien gaan wij met vrijwilligers op zoek naar nesten op de te maaien percelen. We zien de nesten steeds terugkomen op dezelfde plekken in het land. Dit maakt het gericht zoeken makkelijker” gaat Herman verder.
 
Weidevogels
Weidevogels zoals de grutto en de kieviet ziet de familie ieder jaar weer duidelijk terugkomen. Dit motiveert de familie Scherpenzeel om hiermee door te gaan. Het Plas Dras perceel wordt door de weidevogels gebruikt om te foerageren. “Wat leuk is om te zien is dat er naast de vogels ook soorten als de heikikker en de kamsalamander
het goed doen op deze percelen”, vertelt Herman.
 
Onkostenvergoeding
Het perceel wat middels Plas Dras onder water gezet wordt brengt minder op. “Op dit perceel kan maar één derde van de opbrengst gehaald worden ten opzichte van de andere percelen. Het is goed dat hier een onkostenvergoeding tegenover staat”, aldus Herman. Ondanks de vergoeding is de familie van mening dat er een beter verdienmodel moet komen voor natuurbeheer. De onkostenvergoeding is niet voldoende om het verlies volledig te compenseren. Herman denkt dat wanneer dit verbeterd er meer boeren kiezen voor agrarisch natuurbeheer. “Nu moet je echt een liefhebber zijn om dit te doen. Gelukkig zijn we dat!”

“In samenwerking met onze dealer Arie de Leeuw
heeft Suevia alleen al in regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de afgelopen jaren al ruim 120 complete Plas Dras Sytemen geplaatst”.

uiteneind Dairy Plas Dras Solar systemen_2
Footer mailing Plas Dras
Plas Dras op Buiteneind Diary in Nieuwland
Schuiven naar boven