Infiltratie en peilgestuurde drainage

Infiltratie en peilgestuurde drainage

Een mooi systeem met watertechniek op zonne-energie is onze peilgestuurde drainage. Een drukdrainagesysteem op zonne-energie. Ook wel regelbare drainage genoemd. Bij traditionele drainagesystemen wordt alleen gezorgd voor afwatering. In de zomer heb je hierdoor sneller last van verdroging. Peilgestuurde drainage heeft deze nadelen niet. Naast draineren is het met dit systeem ook mogelijk te infiltreren (omgekeerde drainage) en zo kun je altijd een gewenst waterpeil op het perceel creëren. Het unieke aan ons systeem is dat het draait op zonne-energie. Je hoeft dus geen dure stroomkabels aan te leggen.  

Belangrijkste kenmerken Suevia peilgestuurde drainagesysteem:
 • Instelbaar waterpeil voor zowel in- als uitfiltreren
 • Vergroot de watervoorraad in de bodem
 • Versneld water infiltreren bij droge periodes
 • Versneld afvoeren van overtollig water in natte periodes of voor werkzaamheden op het land
 • In- en uitfiltreren eenvoudig dmv. schakelaar
 • De speciale hoogwaardige vlotters zijn ongevoelig voor vuil
 • De watertank (verkrijgbaar in blauw en donkergroen) is de niveauput
Veengebied

In droge perioden wordt met dit drukdrainagesysteem de veenbodem, wat vergelijkbaar is met een spons, vochtig gehouden. Hierdoor wordt de bodemdaling, als gevolg van verdroging, geremd. In natte perioden leidt peilgestuurde drainage tot een betere afwatering van het perceel, en verbeterd de draagkracht van het veen. De koeien zakken dus niet weg in de grond. Daarnaast verminderd versnelde vernatting van veengebieden CO2-uitstoot omdat het veen minder snel inklinkt.

Peilgestuurde drainage

Figuur: De Tekenaar – HSDR Bedrijvenproef Spengen

Klei- en zandgronden
Het drukdrainagesysteem is naast veen-, ook geschikt voor klei en zandgronden en is inzetbaar bij diverse toepassingen waarbij een constant waterpeil gewenst is:
 
 • Akkerbouw
 • Weidegebieden
 • Bollen- en fruitteelt
 • Natte teelten
 • Percelen waar de afwateringsloot hoger ligt dan de drainage
Peilgestuurde drainage
Peilgestuurde drainage
Hoe werkt het en waarvoor wordt het ingezet? 
Het peilgestuurde drainagesysteem van Suevia kan zowel infiltreren (omgekeerde drainage) als uitfilteren. Het waterniveau is bij beide (apart) instelbaar, zo kunt u altijd een gewenst waterpeil creëren. Het waterpeil kan bepaald worden d.m.v. van een drijvende vlotter welke ongevoelig is voor vervuiling en aantasting.
 
Infiltreren
Met een kleine overdruk stroomt water via drainagebuizen in de teeltaarde. Door capillaire opstijging en osmose verspreidt het water zich naar de wortels van de plant. Gewassen kunnen dit water beter opnemen en de verdamping vanuit de grond is minimaal.
 
Uitfilteren
Bij hogere waterstanden in het veld kunnen we het waterpeil laten zakken. Hierdoor is het land droog (stevig) genoeg en dus sneller berijdbaar en kan er eerder bemest en geoogst worden. Bij extreme neerslag kan het overtollige water (versneld) afgevoerd worden.
Voordelen van het druk drainagesysteem t.o.v. beregening
 • Minder verdamping
 • Geen dieselverbruik
 • Geen beregeningshaspel nodig
 • Effectiever benut van water
 • Duurzaam
Belangrijk is dat er voldoende oppervlakte water aanwezig is, bv. sloten met constant waterpeil.
Waarom peilgestuurde drainage?

U kunt zelf de grondwaterstand reguleren. Zo kan u water vasthouden en infiltreren in droge periodes en water afvoeren in natte periodes.

“Water vasthouden als het kan en
afvoeren als het moet!”

Filmpje bedrijvenproef Spengen

Bekijk hier het filmpje over de Bedrijvenproef Spengen, waarin Annette van Schie haar verhaal doet en ons drukdrainage systeem op zonne-energie te zien is.

Filmpje over de werking van peilgestuurde onderwaterdrainage

Bekijk hier het filmpje over de werking van peilgestuurde onderwaterdrainage

Melkveehouder Ad van Rees uit Brandwijk draait mee in een pilot voor peilgestuurde onderwaterdrainage. In de pilot wordt data verzameld over het effect van het peilbeheer onder druk. In de video legt Van Rees uit hoe het systeem werkt en wat het effect was in de afgelopen zomer.

Peilgestuurde drainage op maat

Doormiddel van het plaatsen van een centrale leiding voor de drainage is het Suevia peilgestuurde drainagesysteem eenvoudig aan te sluiten op de bestaande drainage. Door de eenvoud van het systeem en het gebruik van zonne-energie hebben we een betaalbaar systeem kunnen maken. Echter is ieder situatie uniek en vraagt om maatwerk. 

Wilt u ook een 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿𝗽𝗲𝗶𝗹 op uw perceel?
𝘕𝘦𝘦𝘮 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘮𝘦𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘦 𝘷𝘳𝘪𝘫𝘣𝘭𝘪𝘫𝘷𝘦𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘤𝘵 𝘰𝘱:
📱 +31 (0)497 515586 (ook Whatsapp)

 

Schuiven naar boven