Breektanks en pompsets

5 tips voor een constante waterdruk op uw agrarisch bedrijf

5 tips voor een constante waterdruk op uw agrarisch bedrijf Een veel voorkomend probleem in de stal is dat de waterdruk, tijdens piekmomenten, te laag is. Voldoende druk in de leiding zorgt ervoor dat u genoeg water beschikbaar heeft voor al uw bedrijfsactiviteiten. Dus hoe zorgt u ervoor dat de druk in de leidingen optimaal […]

GiWell breektanks en pompsets. Dit moet u weten.

Waarom een breektank? In een groot aantal processen binnen het bedrijf wordt gebruik gemaakt van leidingwater. Veel van deze processen vallen in gevarenklasse 5*. Om de kwaliteit van drinkwater te waarborgen is het wettelijk verplicht een breektank te installeren. Op deze manier wordt voorkomen dat vervuild (proces-) water terug kan stromen in ons waterleidingnet. *Gevarenklasse 5: Vloeibare […]

Schuiven naar boven